VIDEO (Hoàn tạ Mộ Đức Từ)
Trang 1 - 2
XEM PHIM NỘI DUNG VIDEO
Hoàn tạ mộ Đức Từ (Trùng tu sau khi phát hiện)

Năm 2017 nhờ Nhúm Lửa Nhỏ phát hiên mộ Đức Từ thực sự,
Hiện nay mộ đang thờ tự từ trước chưa biết danh hiệu là của Ngài nào,
Con cháu phòng Phú Lương Công vẫn quyết định thờ tự.
  Tình trạng lăng Đức Từ phòng Phú Lương Công khi mới được Nhúm Lửa Nhỏ phát hiện.
   
Trang 1 - 2